top of page
3H3A0018.jpg

Vlč. Dinko Kalmar

Photo.jpg

Vlč. Dinko Kalmar rođen je 7. studenog 1971. u Oriovcu u Hrvatskoj. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Slavonskom Brodu. Nakon završene srednje škole odslužio je godinu dana obveznog vojnog roka, a zatim je upisao filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Diplomirao je 1997., a za svećenika ga je zaredio 29. lipnja 1997. u Đakovu biskup Marin Srakić. 

Službu župnog vikara obnašao je dvije godine, a zatim službu župnika u nekoliko župa nekadašnje Đakovačko-srijemske biskupije te kasnije Đakovačko-osječke nadbiskupije. 

Dana 1. rujna 2016. imenovan je župnikom u Hrvatskoj župi sv. Leopolda Mandića u Ottawsko-Cornwallskoj nadbiskupiji.

bottom of page