Adresa crkve Sv. Leopolda Mandića:
170 Hinchey Avenue, Ottawa, ON, K1Y 1L4

Adresa župne kuće (ureda):

67 Lyndale Avenue, Ottawa, ON, K1Y 2M7
Telefon:613-722-7135


Adresa župne dvorane Sv. Leopolda Mandića:

170 Hinchey Avenue, Ottawa
Telefon: 613-722-1318


leopoldmandic@rogers.com

Kontakt Informacija